Přímočinné regulátory tlaku

2404-2 - Přepouštěcí ventil řízený pilotním ventilem pro milibarové rozsahy

2404-2

Přepouštěcí ventil 2404-2 s pilotním ventilem je přednostně používán pro přesné řízení interního plynu pro zakrývání hladiny v nádržích. Ventil reguluje nadměrný tlak inertního plynu na stálou hodnotu v milibarovém rozsahu. Inertní plyn (obvykle dusík) je použit pro ochranu produktu uvnitř nádrže před reakcí s okolní atmosférou. Tímto způsobem je dosaženo bezpečného provozu nádrží, protože nádrž může řízeným způsobem „dýchat“. Další výhodami jsou snížení míry znečištění a nákladů na inertní plyn.

Regulátor tlaku zajišťuje, aby tlak inertního plynu v nádrži zůstal během plnění konstantní. Za nepříznivých povětrnostních podmínek, například při působení přímého slunečného záření, může docházet k ovlivnění tlaku uvnitř nádrže. V tomto případě vyrovnává přepouštěcí ventil tlak v nádrži a zajišťuje stabilní tlak.

  • Rozsah nastavení: 5 až 200 mbar (0.075 až 3 psi)

Výrobce: SAMSON

Související dokumenty
Typový list - DINT2540EN
Montážní list EB2540EN
Výkresy - DIN