Přímočinné regulátory teploty

8 - Třícestný regulátor teploty, tlakově neodlehčený

8

Regulátor teploty typu 8 je tlakově neodlehčený třícestný ventil s přírubovým připojením. Tyto regulátory teploty se směšovacím nebo rozdělovacím ventilem jsou konstruovány pro zařízení vytápěná nebo chlazená pomocí kapaliny. Jsou sestaveny s řídicími termostaty pro nastavené hodnoty od –10 do +150 °C.

Regulátory jsou tvořeny tlakově neodlehčeným třícestným ventilem a řídicím termostatem, který zahrnuje snímač teploty, seřizovač nastavené hodnoty s ochranou proti nadměrné teplotě, kapilární trubici a ovládací prvek.

K dispozici jsou regulátory teploty (TR), bezpečnostní monitory teploty (STM) a bezpečnostní omezovače teploty (STl) testované podle normy DIN EN 14597.

  • Rozsah nastavení: –10 až +250 °C

Výrobce: SAMSON

Související dokumenty
Typový list - DINT2131EN
Montážní listEB2131/2133EN
Výkresy - DIN