Chemický a petrochemický priemysel

Priemyselné odvetvia

Spoločnosť SAMSON se podieľala na vývoji zariadení a procesov v oblasti chemického priemyslu ihneď od jej začiatku. Mnoho našich špecializovaných a štandardných ventilov boli a sú vyvíjané v úzkej spolupráci s poprednými svetovými spoločnosťami v oblasti chémie a petrochémie. Naše produkty v mnohých prípadoch definovali štandard v najrôznejších špecializovaných aplikáciach.

Oblasti aplikácie