Farmaceutický a biotechnologický priemysel

Priemyselné odvetvia

Pri výrobe a spracovaní liekov alebo pri procesoch s využitím enzýmov, buniek mikroorganizmov pre technické účely môžu byť akékoľvek nežiadúce kontaminácie zdrojom problémov v budúcom výrobnom a distribučnom systéme. Pre tieto špeciálne prevádzky a výrobné procesy spoločnosť SAMSON vyvinula a neustále zdokonaľuje radu sterilných regulačných a uzatváracích ventilov.

Oblasti aplikácie