Jadrová energetika

Priemyselné odvetvia

Jadrová energetika je odvetvie energetiky a priemyslu, ktoré sa zaoberá predovšetkým výrobou energie v jadrových elektrárňach. V širšom zmysle ide o projektovanie a výstavbu jadrových zariadení, predovšetkým jadrových reaktorov a jadrových elektrárni a podporných technológií.

Oblasti aplikácie