Obnoviteľné zdroje energie

Priemyselné odvetvia

Obnoviteľná energia je všeobecne definovaná ako energia, ktorá je získavaná z prírodných a z hľadiska ľudského merítka nevyčerpateľných zdrojov ako je napr. slnečné žiarenie, vietor, dážď, príliv a geotermálna energia. Obnoviteľné zdroje energie sú často využívané v odvetviach ako je výroba elektriny, vykurovania a chladenia.

Oblasti aplikácie