Papierenstvo

Priemyselné odvetvia

Papierenský priemysel je neustále nenahraditeľným, dokonca aj v dnešnej elektronickej dobe. Pri výrobe papiera a jeho následnom spracovaní je zásadným problémom doprava a distribúcia veľkých objemov surovín a pomocných médií do presne stanovených sekvencií výrobného procesu. Spoločnosť SAMSON Group disponuje vo svojom výrobnom programe práve takýmito technológiami.

Oblasti aplikácie