Ťažba a spracovanie ropy a zemného plynu

Priemyselné odvetvia

Priemysel ťažby a spracovania ropy a zemného plynu se zaoberá výrobou predovšetkým palív a mazív pre bežnú spotrebu a priemysel. Procesy spracovania základných surovín sa v mnohých prípadoch vyznačujú náročnými prevádzkovými podmienkami a v mnohých prípadoch sú tiež spojené s extrémnymi klimatickými podmienkami. Tieto skutočnosti kladú na používané výrobky vysoké požiadavky predovšetkým z hľadiska životnosti a odolnosti ako samotných ventilov, tak aj jednotlivých nástavieb. Výrobný program spoločnosti SAMSON plne spĺňa tieto požiadavky.

Oblasti aplikácie