Technické plyny

Priemyselné odvetvia

Pri procesoch spracovania technických plynov môžu prevádzkové teploty klesnúť až na -196°C. Je len niekoľko druhov materiálov, ktoré sú schopné odolať takýmto teplotám. Výrobky firmy SAMSON se vyznačujú použitím takýchto materiálov v kombinácií s technickým riešením, ktoré ponúka minimalizované prenosy chladu, použitie vysokých tlakových tried a individuálnych riešení pre špecifické prevádzkové podmienky. Naše výrobky se neustále vyvíjajú a zdokonaľujú a to aj vďaka spolupráci s poprednými producentmi technických plynov.

Oblasti aplikácie