Vodárenstvo a čistenie odpadových vôd

Priemyselné odvetvia

Distribučné, dopravné a čistiace systémy pitných i odpadových vôd pre narastajúce potreby dnešnej spoločnosti a priemyselných odvetví požadujú neustále väčšie a väčšie potrubné sústavy a centrálne závody. Spoločnosť SAMSON vo svojom výrobnom programe ponúka celú škálu štandardných a špeciálnych produktov pre toto odvetvie.

Oblasti aplikácie