Výroba elektriny

Priemyselné odvetvia

Elektrárne a teplárne sú výrobcom základnej suroviny pre našu ekonomiku a spoločnosť: elektriny. Spoločnosť SAMSON je dodávateľ prvkov regulácie od základných regulačných ventilov vody a pary, ventilov pre napájaciu vodu, cirkulačných ventilov pre minimálne prietoky až po redukčné stanice vysokotlakej pary a predovšetkým zariadení na úpravu parametrov pary pomocou špeciálnych armatúr alebo atomizačných dýzových ventilov.

Oblasti aplikácie