Vzduchotechnika a distribucia tepla

Priemyselné odvetvia

Dnešná technológia v oblasti regulácie vzduchotechniky a distribučných systémov tepla sa zameriava predovšetkým na účinnosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť SAMSON sa už viac ako 100 rokov podieľa na vývoji regulačných, bezpečnostných a meracích prvkov používaných v týchto regulačných okruhoch.

Oblasti aplikácie