წნევის ცვლის ადსორბაცია(PSA)

გამოყენების სფერო

წნევის ცვლის ადსორბცია არის , სხვადასხვა აირების განცალკევების ეკონომიური და საიმედო მეთოდი. აღნიშნული მეთოდის გამოყენებით მიიღება აირების სისუფთავის უმაღლესი დონე.