ენერგეტიკა და გათბობის საქმეები

ჩვენი კომპანია "DLOUHY TECHNOLOGY" უფრო ვიდრე 30 წელია, რომელიც იპოვაღებს ენერგეტიკული წყაროების მშენებლობისა და ეკოლოგიის სფეროში. ჩვენ ვრეალიზებთ თავისუფლებით სატექნიკურო კომპლექტების წამოყვანას (წვიმის ტრანსპორტი) და სრული პროექტების კლავიშ მომსახურებას - შესაკეთებლების საკმარის სტუდიისგან, პროექტული დოკუმენტაციის მიერ წარმოებიდამდე და შემდეგ გამორთვის პროცესისას.

როგორც თეფლოვადი, წნევიანი და წყვილი კოტლების მწარმოებელი, ჩვენ ვიძიებთ რესურსებს სხვადასხვა ტიპების წამოსვლად. ჩვენი საქმიანობის კრებულებში გამოვიდებით ენერგიის და გარემოს მიმართულებას. ეკოლოგიზაციის პროცესში ჩვენ ხელახლა წამოვიდებთ რთული ტიპის წვიმად ან ინიალურ შიდა სილაადებად, დასაწვევად, მეხუთუში დახულვად და სილაადების ხარჯების შემცირებად. უნიკალური ნივთიერების ბრენდი Elco გვეხმარება წილად დეკარბონიზაციის წამყვანებაში და ეს არის საკუთარიანი რეჟიმებში, რაც შესაძლებლობა ხელი გამოვიდეს სხვადასხვა სწორებებისთვის. ჩვენ გთავაზობთ წინასწარ დახულვას წვიმასა და ბიომასას, შესაძლოა ეკონომიური იქონის და ემისიის მიღწევას შევისხავოთ მასალში.