Energetika a TZB

Naše společnost DLOUHY TECHNOLOGY se více jak třicet let zabývá výstavbou a ekologizací
energetických zdrojů. Realizujeme jak dodávky jednotlivých technologických celků (přímé zastoupení
německých výrobců Elco a Samson), tak i kompletní projekty na klíč - od studií proveditelnosti, přes
projektovou dokumentaci až po uvedení do provozu.

Jako dodavatel teplovodních, horkovodních i parních kotelen realizujeme zdroje pro spalování různých typů paliv. V rámci naší činnosti řešíme propojení energetiky se životním prostředím. Ekologizaci provádíme především záměnou pevných paliv za kapalné nebo plynné, úpravou spalování, snižováním tuhých emisí a snižováním emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Unikátní nízkoemisní technologie Elco nám napomáhá k výrazné dekarbonizaci a to jak v běžném, tak i v kombinovaném provedení hořáků pro různá paliva. Nabízíme rovněž spalování vodíku nebo biomasy včetně vybudování příslušného hospodářství.


Pro administrativní budovy a průmyslové objekty s vysokou tepelnou ztrátou nabízíme vytápění a chlazení s případným ohřevem TUV za pomocí tepelných čerpadel v kombinaci s fotovoltaikou. Výrazná úspora nákladů spolu se splněním stále přísnějších enviromentálních požadavků je aktuálním trendem, kterému našemu firma DLOUHY TECHNOLOGY vychází vstříc individualizací konkrétních řešení.