Energetika a TZB

Naša spoločnosť DLOUHY TECHNOLOGY sa viac ako tridsať rokov zaoberá výstavbou a ekologizáciou energetických zdrojov. Realizujeme dodávky jednotlivých technologických celkov (priame zastúpenie nemeckých výrobcov Elco a Samson), ako aj kompletné projekty na kľúč - od štúdií uskutočniteľnosti, cez projekčnú dokumentáciu až po uvedenie do prevádzky.

Ako dodávateľ teplovodných, horkovodných a parných kotolov realizujeme zdroje na spaľovanie rôznych typov palív. V rámci našej činnosti riešime prepojenie energetiky s životným prostredím. Ekologizáciu realizujeme predovšetkým zmenou pevných palív za kvapalné alebo plynné, úpravou spaľovania, znížením tuhých emisií a znížením emisií oxidu síričitého a oxidov dusíka. Jedinečná nízkoemisná technológia Elco nám pomáha k výraznej dekarbonizácii a to nielen v bežnom, ale aj v kombinovanom vyhotovení horákov pre rôzne palivá. Ponúkame aj spaľovanie vodíka alebo biomasy vrátane výstavby príslušného hospodárstva.


Pre administratívne budovy a priemyselné objekty s vysokou tepelnou stratou ponúkame vykurovanie a chladenie s prípadným ohrevom teplej úžitkovej vody pomocou tepelných čerpadiel v kombinácii s fotovoltikou. Výrazná úspora nákladov spolu so splnením stále prísnejších environmentálnych požiadaviek je aktuálnym trendom, ktorému naša firma DLOUHY TECHNOLOGY vychádza v ústrety individualizáciou konkrétnych riešení.