რხევის საწინააღმდეგო დაცვა

გამოყენების სფერო

კომპრესორის რხევის საწინააღმდეგო დაცვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ყველა ცენტრიდანული და ღერძული კომპრესორისთვის.