ჰიდროპროცესება

გამოყენების სფერო

ჰიდროპროცესება ხდება მაშინ, როდესაც ნავთობს უმატებენ წყალბადს. არსედბობს ჰიდროპროცესების ორი სახეობა, ჰიდროთერაპია და ჰიდროკრეკინგი.