კრიოგენიკა

გამოყენების სფერო

აირებს, როგორიცაა ჰელიუმი, აზოტი და ჟანგბადი, ხშირად აცივებენ და თხევად მდგომარეობაში გადაჰყავთ. ეს კრიოგენული სითხეები მრავალნაირად გამოიყენება სამრეწველო პროგრამებში.