ჟანგბადის მიწოდება

გამოყენების სფერო

ჟანგბადი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დარგებში რომლებიც ეხება კოსმოსს, ავიაციას, მედიცინას და წყალქვეშა სამუშაოებს.