ტუმბოს დამცავები

გამოყენების სფერო

ტუმბოს დამცავი სარქველები აუცილებელია, ტუმბოს მინიმალური ნაკადის სიჩქარის უზრუზრუნველსაყოფად . ეს იცავს ტუმბოს გადახურებისგან, კავიტაციისგან და საბოლოო განადგურებისგან.