ავზის შეფუთვა

გამოყენების სფერო

ავზის შეფუთვა გულისხმობს, ავზის ცარიელ ნაწილში ბუფერული გაზის შეშვებას, რათა არ მოხდეს ავზში არსებული პროდუქტის კონტაქტი, გარეშე ატმოსფეროსთან. აღნიშნული ტექნოლოგია გამოიყენება სხვადასხვა დანიშნულებით. ავზის შეფუთვისას ძირითადად გამოიყენება აზოტი.