კირქვის სუსპენზია

გამოყენების სფერო

მრავალმხრივი და ადვილად ხელმისაწვდომი პროდუქტი, რომელიც გვხვდება კოსმეტიკასა და სამშენებლო მასალებში. იგი ასევე გამოიყენება დესულფურიზაციისას