გამონაბოლქვის დესულფურიზაცია

გამოყენების სფერო

მსოფლიოს უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა ამკაცრებს გოგირდის დიოქსიდის გამონაბოლქვის წინააღმდეგ მიმართულ რეგულაციებს . გამონაბოლქვის გაწმენდის ერთერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდი არის დესულფურიზაცია