თხევადი გაზის რეგაზიფიკაცია და შენახვა

გამოყენების სფერო

რეგაზიფიკაცია არის თხევადი გაზის, ატმოსფერულ ტემპერატურაზე, ბუნებრივ აირად გადაქცევა . თხევადი გაზის გაზიფიკაციის ქარხნები შესაძლებელია განთავსებული იყოს როგორც ხმელეთზე, ასევე გემებზე.