მზის თერმული სისტემა

გამოყენების სფერო

მზის თერმული სისტემაში გამოიყენება მზის ენერგია, რომელიც თერმული ენერგიის ან ელექტროენერგიის წარმოქმნისათვის, როგორც მრეწველობაში, ისე საცხოვრებელ და კომერციულ სექტორებში.