ვულკანიზაცია

გამოყენების სფერო

ვულკანიზაცია ეწოდება, კურატორების ან ამაჩქარებლების დახმარებით, ბუნებრივი რეზინის ან მასთან დაკავშირებული პოლიმერების, უფრო გამძლე მასალებად გადაქცევის ქიმიურ პროცესს.