ბიოეთანოლის წარმოება

გამოყენების სფერო

ბიოეთანოლი არის ფერმენტაციის შედეგად მიღებული ალკოჰოლი. ძირითადად მისი მიღება ხდება შაქარში ან სახამებლიან კულტურებში არსებული ნახშირწყლებიდან. მას იყენებენ როგორც საწვავად აგრეთვე ბენზინის დანამატად.