ცელულოზის წარმოება

გამოყენების სფერო

ცელულოზა ძირითადად გამოიყენება მუყაოს და ქაღალდის დასამზადებლად. აგრეთვე, მცირე რაოდენობით გამოიყენება სხვადასხვა პროდუქტების მისაღებად, მაგალითად როგორიცაა ცელოფანი და ხელოვნური აბრეშუმი.