ქაღალდის წარმოება

გამოყენების სფერო

ქაღალდის წამოებაში, თხევადი ბოჭკოვანი მასისგან, ხდება წლის წყლისა და ბოჭკოების გაყოფა ბადისებრი ეკრანის მეშვეობით. ისე, რომ წყალი ჩაედინება ხოლო ბოჭკოვანი მასა,
რჩება ეკრანზე.