შარდოვანას გადამუშავება

გამოყენების სფერო

შარდოვანა ფართოდ გამოიყენება სასუქებში, როგორც აზოტის წყარო და მნიშვნელოვანი ნედლეულია ქიმიური ინდუსტრიისთვის.