Adsorpční sušení a čištění

Oblasti aplikace

Proces adsorpčního sušení či čištění je z hlediska ekonomiky a účinnosti široce využívaný způsob separace nejrůznějších plynů a jejich složek. Tento proces umožňuje dosažení vysokých stupňů čistoty plynných médií.