Krakování ropy

Oblasti aplikace

Krakování je jedním z nejvýznamnějších postupů, které využívá petrochemie.
Jedná se o tepelný rozklad uhlovodíků s delším řetězcem na uhlovodíky s kratším řetězcem. Probíhá buď za vysoké teploty, nebo za zvýšené teploty a přítomnosti katalyzátoru.