Kryogenní aplikace

Oblasti aplikace

Mnoho plynů jako například hélium, dusík a nebo kyslík jsou ve výrobních procesech záměrně podchlazovány a díky tomu změní své skupenství na kapalné. Tyto kryogenní tekutiny jsou pak dále využívány v mnoha průmyslových aplikacích.