Kyslíkové aplikace

Oblasti aplikace

Médium kyslík hraje zásadní roli v mnoha oborech týkajících se vesmíru, letectví, potápění ale i v mnoha průmyslových odvětví. Toto médium klade na produkty specifické požadavky především z hlediska návrhu a technického provedení.