Blanketing nádrží

Oblasti aplikace

Udržování ochranné atmosféry v nádržích je proces, který je používán k zamezení styku produktu skladovaného v nádržích s okolní atmosférou. Tento systém je používán z mnoha různých důvodů. Nejčastěji je jako inertní plyn použit dusík.