Vápencové suspenze

Oblasti aplikace

Základním absorbérem škodlivých látek v procesu odsíření je vápenec. Ten je využíván jak v mokrých procesech čištění tak i při přímé chemické reakci vápence se sírou v ohništi kotle.