Odsíření spalin

Oblasti aplikace

V mnoha zemích po celém světě jsou přijímány stále přísnější a přísnější emisní limity. Jednou z nedílných metod čištění spalin především pro uhelné zdroje je systém odsíření spalin.