Odsolování mořské vody

Oblasti aplikace

Jednou z nejlogičtějších metod pro pokrytí neustále se zvyšující světové spotřeby pitné vody je proces odsolování mořské vody.