Popílkové hospodářství

Oblasti aplikace

Popílek je vedlejším a nežádoucím produktem tepelných zdrojů, které jako palivo využívají uhlí. Systém zahrnuje separaci popílku ze spalin a jeho následné skladování a zpracování.