Produkce léků

Oblasti aplikace

Výroba léků je velmi přísně regulované a sledované odvětví. Jedná se vlastně o proces syntéze v průmyslovém měřítku. Celý výrobní proces zahrnuje řadu specifických postupů, procesů a kontrolních mechanismů.