Regulace výkonu turbín

Oblasti aplikace

Regulace výkonu parní turbíny je proces, který řídí množství páry, které vstupuje do jejího expanzního systému. Tímto procesem jsou udržovány požadované otáčky rotoru turbíny a tím i její výstupní výkon. Rozlišujeme několik principů regulace turbín jako např. škrcením a nebo obtokem.