Separace vzduchu

Oblasti aplikace

Zařízení pro separaci vzduchu slouží k rozkládání atmosférického vzduchu na jeho primární prvky. Typicky na dusík a kyslík. Někdy je žádaným produktem této separace také argon a další vzácné plyny.