Skladování a zplyňování LNG

Oblasti aplikace

Zplyňování kapalného zemního plynu (LNG) je proces přeměny zemního plynu do jeho přirozeného stavu při atmosférické teplotě. Tyto zplyňovací systémy jsou budovány buď na pevnině a nebo jako plovoucí zařízení na lodích a plošinách.