Solární ohřev

Oblasti aplikace

Solární ohřev vody je jednoduchý princip, který k ohřevu vody využívá sluneční záření a sluneční kolektory. Především u velkých instalací je systém doplňován nejrůznějšími druhy akumulátorů tepla.