Vulkanizační lisy

Oblasti aplikace

Vulkanizace je chemický a fyzikální proces přeměny přírodní gumy nebo příslušného polymeru na trvanlivý a odolný materiál pomocí vytvrzovacích činidel a urychlovačů.