Výroba papíru

Oblasti aplikace

Proces výroby papíru je zakončen nátokem vláknité suspenze na podélné nekonečné síto, na němž dochází k odvodnění vlákniny. Zde se vlákna usazují na povrchu síta a voda protéká do sběrné vany. Následuje proces lisování a sušení.