Zpracování močoviny

Oblasti aplikace

Produkt močoviny je hojně využíván v hnojivech jako zdroj dusíku a je důležitou surovinou pro chemický průmysl.