Elektronické a pneumatické regulátoty

TROVIS 6493 - Kompaktní řídicí jednotka

TROVIS 6493

Kompaktní řídicí jednotka TROVIS 6493 představuje digitální řídicí jednotku pro automatizaci průmyslových a procesních zařízení pro běžné i složitější regulační procesy. Řídicí jednotka je vhodná pro ovládání prvků spojitým, zapnuto/vypnuto nebo impulsním signálem (pneumatické ovládací prvky s I/P pozicionéry, dodatečné elektrické pohony, elektrické systémy vytápění, chladicí zařízení atd.

  • Vstupy: 2x analogový, 1x binární, TROVIS rozhraní
  • Výstupy: 1x analógový, 2x relé, 1x tranzistor, napätia
  • Přípustná okolní teplota: 0 až 50 °C
  • Varianty: napájecí napětí

Výrobce: SAMSON

Související dokumenty
Typový list - DINT6493EN
Montážní list EB6493EN
Výkresy - DIN

Průmyslová odvětví

Aplikace