Jaderná energetika

Průmyslová odvětví

Jaderná energetika je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách. V širším smyslu jde i o projektování a výstavbu jaderných zařízení, především jaderných reaktorů a jaderných elektráren a podpůrných technologií.

Oblasti aplikace